Чечелівський район. КЗДО № 163 ДМР
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Додаток 1

до наказу №  36 о/д

від  30.08.2023 р.

 

 

План заходів,

спрямованих на запобігання та протидію проявам булінгу (цькуванню)

в КЗДО № 163 ДМР у 2023 – 2024 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

І. Робота з працівниками закладу

1

Організація та проведення наради з різ-ними категоріями працівників (педаго-гічним, обслуговуючим персоналом) з питань профілактики булінгу (цькування)

Ознайомлення та обговорення норматив-тивних документів, наказів, рішень, методичних рекомендацій, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі освіти

Вересень

Директор, практичний психолог

 

2

Здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки в міжособистісних стосунках

Протягом року

Вихователь-методист, практичний психолог

 

3

Профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчинення дитиною та стосовно дитини булінгу (цькуванню)

Постійно 

Практичний психолог

 

4

Розмістити на офіційному веб-сайті, інфо-рмаційному стенді ЗДО номери телефону гарячої лінії протидії булінгу, інші норма-тивні матеріали, оновлення інформації

Вересень

Практичний психолог

 

5

Проведення «ранкових зустрічей» з метою формування навичок дружніх стосунків

Щодня

Вихователь-методист

 

6

Створення морально-, психологічно комфортного та безпечного середовища в закладі. Виховування толерантності та взаємоповаги серед учасників освітнього процесу (педагоги – батьки – діти) формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

Постійно

Педагоги

 

7

Оновлення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в дитячих колективах

Жовтень-листопад

Практичний психолог

 

8

Діагностування рівня напруги, тривожності в дитячих колективах:

  • спостереження за міжособистісною поведінкою, визначення рівня роз-витку міжособистісних стосунків в дитячому колективі (Соціометрична гра «Секрет» Т.А. Рєпіна);
  •  моніторинг рівня тривожності, агресивності, імпульсивності дітей дошкільного віку (опитувальник Т.М. Титаренка);
  • психологічні діагностики мікрокліма-ту, згуртованості та емоційних станів

За  потребою, впродовж року (при умові роботи офлайн)

Практичний психолог

 

9

Консультивна робота з учасниками освітнього процесу

Батьківська рубрика «Скринька довіри» (анонімний зворотній зв’язок, запитання-відповідь)

За запитом

Директор, практичний психолог

 

10

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

Протягом року

Практичний психолог

 

11

Круглий стіл для педагогів «Безпечний дитячий садок. Маски булінгу»

Січень

Методист, пр.психолог

 

12

Міні-тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки»

Квітень

Практичний психолог

 

13

Хвилинка відвертого спілкування «Що посієш, те й пожнеш…»

За потребою

Пр.психолог, вихователі

 

14

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

Травень

Вихователь-методист, вихователі

 

15

Розвага для дітей "Бережімо дитинство" (до Всесвітнього дня дитини)

20 листопада

Музкерівник, вихователі

 

16

Консультація для батьків "Діти усі рівні в своїх правах"

листопад

Вихователь-методист