Чечелівський район. КЗДО № 163 ДМР
Звіт керівника закладу

З В І Т

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА- САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ  № 163

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НОВОХАЦЬКОЇ ОЛЕНИ ОПАНАСІВНИ

ПО ПІДСУМКАМ РОБОТИ ЗА 2023 - 2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Новохацька О.О., директор комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 163, освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 30 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2023-2024 навчальному році.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» розпочав функціонування з вересня 1977 року. Заклад знаходиться у комунальній власності міста, підпорядкований управлінню освіти Дніпровської міської ради.

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО, Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

- Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту ЗДО.

- Комплектування груп на 1вересня 2023 – 2024 навчального року дітьми та кадрами.

- Облаштування найпростішого укриття та забезпечення його належного санітарного стану.

- Забезпечення умов для безпечного перебування дітей у ЗДО, ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

- Організація медичного обслуговування дітей.

- Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

- Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

- Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО, забезпечення умов для фізичного та психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

- Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

- Організація різних форм співпраці з батьками.

- Організація роботи груп в умовах військового стану.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, сторінка у Фейсбук.

Діловодство та освітній процес здійснюються державною мовою.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ.

ЗДО має типове приміщення. За проєктною потужністю дошкільний заклад розрахований на 220 місць для дітей віком від 2-х років до 6 (7) років. В закладі працює 12 груп, з них 2 групи для дітей раннього віку.

ЗДО має музичну та фізкультурну зали, методичний та психологічний кабінет, кабінет корекційної педагогики, басейн із сухим залом, ігрові майданчики для 12 вікових груп, спортивний майданчик.

Комплектація груп дітьми у 2023-2024 навчальному році складала – 243 дитини. Усі групи укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог.

Групи комплектувалися за віковими ознаками. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснювалося згідно електронної черги на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,  свідоцтва про народження дитини, місця проживання.

Увесь 2023-2024 навчальний рік працювали в умовах воєнного стану: з вересня до 03 листопада працювали з дітьми у дистанційному форматі, з 06.11.2023 р.  - в очному режимі функціонувало 8 груп (2 середні, 4 старших, 1 логопедична і 1 санаторна). Очною освітньою діяльністю було охоплено 108 дітей. Інші  діти отримували дошкільну освіті в онлайн режимі.

У 2024 році до ліцеїв та гімназій підуть 84 випускники ЗДО.

Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. № 615, мовою навчання у ЗДО є українська мова.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ЗДО є забезпечення соціального захисту здобувачів освіти. У закладі зареєстровано 26 дітей пільгових категорій, а саме:

- діти з сімей учасників АТО і УБД - 7 осіб;

- діти з багатодітних сімей – 8 осіб;

- внутрішньо переміщені особи - 11 осіб;

- дитина з ООП - 5 осіб.

Станом на 1 червня 2024 року подано 63 заяви на влаштування дітей до ЗДО на 2024-2025 навчальний рік.

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

У 2023-2024 навчальному році трудовий колектив налічував 50 працівників. З них: 27 – педагогічні працівники; 23 – технічний персонал.

Освітній процес у ЗДО забезпечують: вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник,вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, керівник гуртка, вихователі, асистенти вихователів. 40,75 % мають вищу педагогічну освіту, 59,25 % - неповну вищу освіту. Це дає можливість якісно здійснювати освітній процес.

Якісний склад педагогічних кадрів: 27 педагогів

За стажем :

до 5-ти років   – 6 педагогів – 22 %;

до 10-ти років – 4 педагога – 14,8 %;

до 15-ти років – 1 педагог   – 3,7 %;

до 20-ти років – 2 педагога – 7,4 %;

до 25років       – 2 педагога – 7,4 %;

більше 25        – 12 педагогів – 44,44 %

За період 2023-2024 навчального року згідно перспективного плану атестовано п’ять педагогів, що складає 18,5 %. 4 педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації при КЗВО «ДАНО» ДОР».

В закладі працює 23 технічних працівника: заступник директора з господарства, діловод, машиніст з прання і ремонту білизни, помічники вихователя, медична сестра старша, сторожа, двірники, робітник по обслуговуванню будівлі.

Наявні вакансії оприлюднені на сайті закладу.

Працівники закладу протягом року активно допомагали ЗСУ (плели сітки, в’язали шкарпетки, збирали найнеобхідніші речі для хлопців та смаколики).

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти, санітарного Регламенту.

В минулому навчальному році вся робота закладу будувалася за такими напрямами:

-оновлення освітнього процесу, дотримання особистісної моделі виховання;

-побудова освітнього процесу з дотриманням основних принципів та завдань програми «Українське дошкілля» та Базового компонента, використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей;

-формування психологічної грамотності вихователів, підвищення рівня їх професійної зрілості, педагогічної культури і майстерності;

-створення безпечного освітнього середовища згідно вимог військового стану;

-пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців;

-використання інноваційних технологій в роботі з дошкільнятами.

У 2023/2024 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією пріоритетних завдань ЗДО:

 1. Продовжувати роботу з розвитку основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно-патріотичного виховання.
 2. Створення безпечного освітнього простору для всебічного розвитку дошкільників в умовах реалії сьогодення та дії правового режиму воєнного стану.
 3. Розвивати ігрову активність дітей для подолання кризових ситуацій.
 4. Продовжувати використовувати сучасні форми взаємодії з батьками вихованців у межах відкритого освітнього простору засобами ІКТ.

 

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти

У освітньому процесі педагогами використовувалися наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо).

Протягом навчального року всі педагоги ЗДО постійно підвищували педагогічну майстерність, приймаючи участь у роботі методичних об’єднань міста, педагогічних майстер-класів, воркшопів, вебінарів, семінарів в очному та дистанційному форматах. Інформаційно-комп’ютерні технології успішно використовуються як в освітньому процесі так і в методичній роботі (педагогічних радах, семінарах, під час атестації, проведенні онлайн роботи з батьками).

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Семінари:

- семінар-практикум «Ми – українці і нам є чим пишатись!», з метою підвищення рівня теоретичної підготовки та фахової майстерності педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність з питань національного виховання; формувати ціннісне ставлення особистості до українського народу,  Батьківщини, державної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів та реліквій, які мають великий пізнавально-виховний потенціал. (лютий 2024);

-проблемний семінар «Цивільний захист в ЗДО під час військового стану» (квітень 2024 р.)

Педагогічні ради:

- «Пріоритетні напрямки роботи ЗДО № 163 на новий 2023-2024 навчальний рік». В обговоренні і затвердженні плану на новий навчальний рік приймав участь весь педагогічний колектив; педагогам були надані оновлені рекомендації для роботи в ЗДО в умовах воєнного стану (вересень 2023);

- «Сучасні підходи до  організації  фізичного виховання в ЗДО» (листопад 2023);

- «Цілісність, системність і послідовність організації освітнього процесу при підготовці дошкільників до школи» (лютий, 2024);

- «Результати моніторингу освітнього процесу, підготовка до літнього оздоровлення» (травень 2024).

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ЗДО була участь у проведенні:

- круглого столу «Огляд нового положення про атестацію педагогічних працівників» (жовтень 2023);

- майстер-класу «Принципи взаємодії дитячого садка і сім’ї» - розширення знань педагогів про умови оптимізації партнерської взаємодії ЗДО і сім’ї (листопад 2023);

- тренінгу «Гра, як інструмент підтримки благополуччя дітей» - поглибили й розширили знання педагогів щодо педагогіки гри, ефективних стратегій  підтримки, розвитку та навчання дитини в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема засобами навчання через гру; удосконалили вміння здійснювати підтримку дітей засобами навчання через гру, створювати безпечне ігрове освітнє середовище; забезпечити розвиток загальних і професійних компетентностей педагогів; активізувати розвиток значущих професійних якостей педагогів, у тому числі – психологічної стійкості, самоорганізації, рефлексії,  мотивації до професійного самовдосконалення, самоменеджменту в умовах надзвичайних ситуацій (грудень 2023);

- ділової гри «Створення в ЗДО безпечного середовища для дитини», визначили рівень компетентності вихователів з даного питання; розвивали комунікативні здібності педагогів; поглиблювали знання та вдосконалювали навички з питань ОБЖ (березень 2024);

- дискусії за круглим столом «Форми роботи з батьками, спрямовані на зміцнення взаємодії садка та родини»: шукали шляхи, спрямовані на формування взаєморозуміння та довіри, побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною (квітень 2024).

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів. Протягом 2023-2024 навчального року на високому методичному рівні були проведені заняття та інші форми роботи з дітьми:

-інтегроване заняття з розвитку мови та морально-духовного виховання  «Стежками доброти» (жовтень 2023 р.,вихователь Золотухіна І.В.);

- заняття з математичного розвитку в старшій групі «Подорож до золотої Осені» (листопад 2023 р., вихователь Глушко Л.П.);

- заняття з безпеки життєдіяльності в старшій групі  «Коли я сам вдома» (грудень 2023, вихователь Троценко Л.О.);

- інтегроване заняття в середній групі «Навчання через гру» з дитиною з ООП (січень 2024, асистент вихователя Немцова Л.Ю.);

- Квест «Ти наше диво калинове, кохана українська мово!» (лютий 2024, музичний керівник Голуб С.А.);

- заняття з художньо-мовленнєвої діяльності з використанням новітніх технологій (березень 2024, вихователь Демянчук Н.О.);

- розвиток мовлення в логопедичній групі «З якої казки герой?» (квітень 2024, вихователь Леженіна В.С.).

- проведення хвилинок презентацій, інформаційні педагогічні години з актуальних питань сучасного українського дошкілля, фестивалі відкритих педагогічних ідей сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи ЗДО № 163 на 2023-2024 навчальний рік.

          З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічного колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, посібники, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовувались протягом навчального року педагогами закладу.

Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені в усіх діючих групах музичні свята та розваги. Свята та розваги в цьому навчальному році проводилися з обмеженою участю батьків в зв’язку з  воєнним станом.

          Одним із пріоритетних завдань діяльності ЗДО № 163 було створення безпечних умов учасникам освітнього процесу. Проведений аналіз створення безпечних умов життєдіяльності дітей в ЗДО в умовах воєнного стану показав достатні показники, зокрема з педагогами була організована система навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій (розроблений алгоритм дій у НС, тренінги з питань евакуації дітей, поводження з вибухонебезпечними предметами тощо). Освітнє середовище захисного укриття стало інформативним, цікавим, безпечним.

З 22.04. по 26.04.2024 в ЗДО відбувся «Тиждень безпеки дитини». Під час підготовки і проведення  «Тижня безпеки дитини» проведено ряд заходів:

-видано наказ «Про проведення «Тижня безпеки дитини» та «Дня цивільного захисту» в ЗДО;

-опрацьовано з працівниками ЗДО інструкцію з охорони праці з надання першої долікарської допомоги;

- проведено бесіди з педагогами: «Дії персоналу при виникненні НС», «Дії під час обстрілу та авіа ударів»; «Порядок зв’язку з екстреними службами», «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів»;

- організовано зустріч з працівниками Мобільного класу безпеки;

- підготовлено матеріали по підрозділах: «Природа мати, коли ти добре знаєш її», «Безпечні вулиці та дороги», «Вогонь-друг, вогонь - ворог», «Середовище людей та предметний світ», «Здорова дитина – щаслива родина»;

Протягом року долучилися до проведення ІІІ Міжнародного заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» та до тVІІІ Всеукраїнської акції «Happy Мяу для  Мурчика» (отримали сертифікат, подяку), до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм (02.04.2024), прийняли участь у благодійній акції вдячності зі збору подарунків воїнам ЗСУ «Скриньки обереги»; взяли участь у Національній руханці «Дякуємо ЗСУ» (16.05.2024р.); у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання і натхнення Play Fest-2024 «Мріємо та діємо» (перемога у номінації «Безмежний світ дитячих мрій»). Звіти є на сторінці закладу у Facebook.

Всі ці заходи сприяли зросту творчого потенціалу педагогів закладу, підвищенню їх професійної компетентності, збагаченню практичним досвідом проведення різних форм роботи з дітьми та зміцнило зв'язки з родинами вихованців.

Однак, у зв’язку з дією воєнного стану на території України методичні заходи проводились в скороченому режимі. Попри все, педагоги брали участь у різних методичних заходах он-лайн України, області, міста. Відвідували онлайн-тренінги, семінари на платформах МОН, ЮНІСЕФ, Всеосвіта, Генезис, а також офлайн семінари, майстер-класи, веб-проєкти в закладах дошкільної освіти від Центру освітнього розвитку.

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Два рази на рік вихователем-методистом ЗДО разом з вихователями

проводиться моніторинг рівня знань дітей, результативності виконання завдань

освітніх напрямів у всіх вікових групах (окрім груп раннього та молодшого дошкільного віку, які знаходились на онлайн навчанні).

             У зв’язку з воєнним станом частина дітей (60%) не відвідують заклад та не були залучені до обстеження.

Серед чотирьох напрямів, напрям освітньої діяльності - забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду дуже важливий.

Зведені результати свідчать про наступне:

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ (травень, 2024р.) ЗА ОСВІТНІМИ НАПРЯМКАМИ БКДО

             групи

Освітні  напрями

Старші групи

№ 6/1, 6/2, 6/3, 6/4

Середні групи

№ 5/1, 5/2

Санаторна та логопедична групи

Особистість

дитини

В.р.- 30 %

Д.р.-44 %

С.р.   -21%

Н.р. – 5%

В.р. – 33,5 %

Д.р. -   51 %

С.р. – 15,5%

Н.р. –     0%

В.р. -22%

Д.р. -34%

С.р. - 44%

Н.р.   -0%

Дитина в соціумі

В.р. -   32%

Д.р. – 40%

С.р. – 19 %

Н.р.- 8 %

В.р. -   24,5 %

Д.р. -   52,5%

С.р. -   23%

Н.р. -   0%

В.р. -22%

Д.р.- 44%

С.р.-28%

Н.р. -6%

Дитина в природному довкіллі

В.р. - 36 %

Д.р.-   36,5 %

С.р. -   26 %

Н.р.- 2   %

В.р. –   19,5 %

Д.р.-     49,5%

С.р. – 31 %

Н.р. –   0%

В.р. - 22%

Д.р. -31%

С.р.- 47%

Н.р. -0%

Дитина у світі мистецтва

В.р.-     43%

Д.р. –   35%

С.р. –   19%

Н.р. –     3%

В.р. – 29 %

Д.р.-     52,5%

С.р. – 18,5%

Н.р. -   0%

В.р. -28%

Д.р. -25%

С.р. -37%

Н.р. - 10%

Гра дитини

В.р.     -44 %

Д.р. -   14%

С.р. – 7%

Н.р. – 2 %

В.р. -   29%

Д.р.-   64,5%

С.р. -   6,5 %

Н.р. -     0.%

В.р.-47%

Д.р.- 12%

С.р. - 41%

Н.р. -0%

Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі

В.р. -   32%

Д.р. – 42%

С.р. – 16 %

Н.р.- 10 %

В.р. –   24,5 %

Д.р.-     52.5 %

С.р. –   20%

Н.р. -     3 %

В.р. -22 %

Д.р.- 22%

С.р.-50%

Н.р.-6%

Мовлення дитини

В.р.-     30 %

Д.р. – 42 %

С.р. – 23 %

Н.р. -   5 %

В.р.-     23,5%

Д.р.-     45,5%

С.р.   – 27%

Н.р.-   4%

В.р.- 41%

Д.р.- 6%

С.р.- 44%

Н.р.- 9%

Загальні показники

В.р. – 32 %

Д.р. – 43 %

С.р. – 20 %

Н.р. – 0 %

В.р. – 26 %

Д.р. – 52,5 %

С.р. – 21,5 %

Н.р. – 0 %

В.р. – 28,5 %

Д.р. – 23,5 %

С.р. – 44 %

Н.р. – 4 %

Отже, виходячи з результатів оцінювання, можна зробити наступні висновки:

кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини.

           Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за листопад-травень засвідчують, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державним стандартом та нормативними документами. Освітній процес в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

Моніторингом основних компетенцій дітей старшого дошкільного віку відповідно до напрямів БКДО, було охоплено на початку року – 48 дітей (79,4% - вихованців, на кінець року – 58 дітей (85,3%).

У зв’язку з воєнним станом частина дітей старшого дошкільного віку не відвідували заклад та не були залучені до обстеження.

 

Рівень сформованості компетентностей дітей старших груп

№ 6/1, № 6/2, № 6/3, № 6/4

Компетенції

Рівні

Особистісна компетентність

Здоров’язбережувальна ,рухова                                      

Предметно-практична,  

технологічна              

Сенсорно-пізнавальна

Логіко-математична

Дослідницька

Природничо-екологічна

Ігрова компетентність

Соціально-громадянська

Мовленнєва

Комунікативна

Художньо-мовленнєва

Мистецько -творча

Високий

30%

51%

34%

52%

48%

38%

36%

44%

32%

30%

25%

34%

43%

Достатній

44%

45%

65%

32%

47%

48%

36,6%

14%

40%

42%

40%

51%

35%

Середній

21%

4%

1%

16%

5%

4%

26%

7%

19%

23%

29%

15%

19%

Низький

5%

0%

0%

0%

0%

10%

2%

2%

8%

5%

    6%

 

0%

3%

 

 

Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку: кількість дітей   58 дітей  (85,3%)

високий рівень:32 %   ( 18 дітей)

достатній рівень: 43 %_(25 дітей)

середній рівень:   20 %     ( 12 дітей );

низький рівень:    5 % ( 3дитини).

Отже, можна зробити висновок, що старші дошкільники якісно підготовлені до навчання в школі. Згідно проведеного моніторингу та тісної співпраці з батьками вихованців старших дошкільних груп, слід зазначити, що готові до навчання в школі всі 95 випускників - дошкільників, але ще 15 дітей залишилось в закладі з різних причин – по хворобі, інклюзія, на 1 вересня не виповнилось 6 р.

Надалі плануємо продовжувати спрямовувати методичну роботу на модернізацію змісту, форм, методів освітнього процесу; створювати сприятливі умови для впровадження в практику роботи інноваційних технологій; забезпечення диференційованого підходу до дітей під час проведення освітньої роботи.

Психологічна служба ЗДО була спрямована на збереження і зміцнення психічного здоров’я, підвищення адаптивних можливостей дітей, на створення умов для повноцінного та гармонійного розвитку усіх учасників освітнього процесу.

Робота практичного психолога в більшій мірі була зосереджена на попередження емоційного вигорання у надскладний час для українців та забезпечення психічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

Одним з пріоритетних напрямків роботи практичного психолога ЗДО є діагностика. Діагностичною роботою за навчальний 2023-2024 рік було охоплено 100% дітей, які відвідували заклад офлайн,  100% педагогів, надавались консультації та рекомендації батькам вихованців.

З дітьми старших груп також вивчалась мотиваційна готовність до навчання в школі. Використовуючи методику Ельконіна, Венгера, дізнались, що у 90% дітей сформована позитивна мотивація до навчання. Цьому сприяло проведення низки розвивальних та корекційних занять.

Психологічна допомога всім учасникам освітнього процесу здійснювалась також через надання групових та індивідуальних консультацій, на яких запропоновано альтернативні шляхи вирішення проблемних питань, які є більш поширеними як серед батьків, так і серед педагогів.

Профілактична та просвітницька робота з батьками проводилась як в офлайн, так і в онлайн режимах за допомогою мобільних додатків та платформ (Viber, Classroom і ін..), також на сайті закладу висвітлювалась актуальна для батьків інформація психологічного змісту, яка періодично оновлювалась.

З працівниками проведені тренінги:  «Поповнення внутрішніх ресурсів»,  «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному закладі дошкільної освіти». Дані заходи сприяли збереженню психічного здоров’я педагогів,їх емоційному розвантаженню, розвитку вміння знаходити шляхи подолання стресових ситуацій, згуртуванню колективу та активізації усвідомлених зусиль, спрямованих на розвиток професійної компетентності під час педагогічної взаємодії.

Значна увага приділялась дітям ВПО та їх батькам. З дітьми були проведенні ранкові зустрічі, індивідуальні заняття та спостереження за дітьми - переселенцями на групових заняттях і у вільній грі. Були надані консультації батькам за запитом та по запрошенню.

Перспективи на наступний рік:

Сприяти формуванню психологічної стійкості і розвитку резильєнтності;

Закріпити впровадження педагогами технік надання першої психологічної допомоги;

Навчити всіх учасників освітнього процесу прийомам ефективного спілкування, вирішення конфліктних ситуацій та саморегуляції;

Розширити інтерактивні просвітницькі заходи з батьками;

Урізноманітнити інтерактивні заходи з колективом, які сприятимуть його згуртуванню та емоційному благополуччю;

Розширити інформаційну базу сайту закладу в цілях просвітницької роботи;

Продовжувати проходити курси і практикуми, спрямовані на здобуття навиків роботи у військовий час і подолання наслідків травматизації, що зумовлені війною.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПРАЦІВНИКІВ 

У 2023-2024 навчальному році виховуються 26 дітей пільгових категорій , які потребували соціальної підтримки та допомоги. Серед них: діти учасників АТО, УБД – 7;  діти з багатодітних сімей – 8, ВПО - 11. З них отримували безкоштовне харчування - 22 , сплачували 50% вартості харчування - 15 дітей.

У ЗДО створено соціальний паспорт дітей пільгових категорій. Протягом року проводилася робота із соціально незахищеними сім’ями.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. За період роботи ЗДО у 2023-2024 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу і працівниками на робочому місці не було.

Розроблений та затверджений в ЗДО план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2023-2024 навчальний рік, який включає комплексну роботу з усіма учасниками освітнього процесу.

Інформація про виконану роботу висвітлюється на сайті закладу. Вихователі в вайбері, класрумі для батьків вихованців, які знаходились на онлайн навчанні, розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини та профілактики булінгу: розвивальні мультфільми, відео-заняття, консультації он-лайн, пам’ятки тощо.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності, мають щорічну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

          Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагогами здійснювався диференційований та індивідуальний підхід до дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму, гартувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Нажаль протягом року на сайті ЗДО була виставлена вакантна посада інструктора з фізвиховання і басейн, через збройну агресію РФ та постійні тривоги, не працював.

З метою пропагування здорового способу життя в закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей.

В садочку проводилися Дні Здоров'я, тематичні заняття. Вся робота була спрямована на зміцнення здоров'я дітей на те, щоб діти перебуваючи в закладі були здорові,доглянуті та в безпеці.

 

РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

У 2023-2024 навчальному році всі сили колективу закладу були направлені на: створення належних безпечних умов перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

З бюджету розвитку міста виділено кошти на ремонт приміщення підвалу на найпростіше укриття для учасників освітнього процесу. Творчими зусиллями колективу освітнє середовище захисного укриття стало інформативним, цікавим, безпечним; облаштовані розвивальні осередки, в яких вихованці можуть зайняти себе в різних формах активності.

            

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Колектив орієнтований на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньої роботи з дітьми. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Не дивлячись на воєнний стан в Україні, педагоги закладу активно та ефективно спілкувалися з батьками в очному режимі та за допомогою соціальних мереж: групи у Viber, Classroom, сайт закладу, де постійно висвітлювалися питання, які цікавили батьків та залучали їх до співпраці. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховуючи особливості кожної родини та події сьогодення. Особлива увага приділялася роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Батьки залучались до активної участі у проведенні різноманітних акцій на підтримку армії, флешмобів; трудових десантів. На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садочку, розвиток матеріально-технічної бази, покращення розвивально-ігрового середовища та методично-дидактичного наповнення.

За період 2023-2024 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей, та надання консультативної допомоги.

Дякую родинам наших вихованців за допомогу в організації освітнього процесу, за створення затишку на території та у приміщенні ЗДО.

 

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня – міських, всеукраїнських.

2023-2024 навчальний рік був роком викликів та бар'єрів. Війна — це трагедія, яка вплинула абсолютно на всі аспекти нашого життя, у тому числі й на освіту. Працівники закладу долучались до плетіння маскувальних сіток, в’язання теплих шкарпеток для наших захисників, збирали необхідні речі і смаколики на передову та до лікарень…

Але, попри всі негаразди, що ми вижили, достойно прожили цей рік та успішно дійшли до кінця навчального року. Працювали з постійними відключеннями світла, по 5 разів на день бігали в укриття. Педагоги вчилися організовувати освітній процес під час тривоги, продовжуючи працювати і з дітками онлайн.

Я вдячна всім працівникам закладу за роботу, вдячна всім батькам, які допомагали та допомагають нам створювати затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту нашим вихованцям.


 

Звіт керівника

комунального закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 163 Дніпровської міської ради

Новохацької Олени Опанасівни

 перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2022 – 2023 навчальний рік

 

15 червня 2023 року відбувся звіт директора КЗДО про здійснення діяльності у 2022/2023 навчальному році перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадськістю в онлайн – режимі.

Даний звіт складено відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ; Указу Президента України №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», «Про організацію 2022/2023 навчального року в комунальних закладах освіти району в умовах воєнного стану» з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації нового навчального року та першочергових кроків підготовки до нього (лист від 30.06.2022 № 1/7322-22), Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552; статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628- ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої і прозорої демократичної державногромадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності керівника.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

1.1. Загальні відомості про ЗДО № 163

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу       № 163 Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49089, м.Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 5-А.

Заклад вперше відкрив двері для малят 1 вересня 1977 року, розрахований на 12 груп. За проєктною потужністю заклад розраховано на 220 місць для дітей від 2 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у серпні — вересні. Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

Освітній процес та діловодство в ЗДО здійснюється державною мовою. У 2022-2023 навчальному році до закладу дошкільної освіти було зараховано 272 дитини, які отримували освітні послуги в режимі онлайн.

Навчальний рік у ЗДО № 163 розпочався з 01 вересня 2022 і закінчився 31 травня 2023 року. З 01 червня 2023 по 31 серпня 2023 дошкільний заклад переходить на літній період роботи (оздоровчий). Колектив закладу продовжує працювати та надавати послуги в онлайн форматі для вихованців закладу та їх батьків. Причиною зменшеної наповнюваності закладу дошкільної освіти та отримання освітніх послуг в режимі онлайн є – введення воєнного стану, з причини збройної агресії з боку Російської федерації.

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

• музична зала

• методичний кабінет

• кабінет спеціалистів

• групові кімнати з розвивальним середовищем

• прогулянкові майданчики для кожної вікової групи

Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам завдяки спільній роботі працівників ЗДО та батьків.

Недоліками є недостатня наявність сучасних технічних засобів (ноутбуків, ПК), що дуже необхідно для дистанційної освітньої діяльності. Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО створено сайт закладу: де висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» ст.30 Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

Упродовж навчального року висвітлюється інформація про роботу закладу та освіту вихованців в ЗДО № 163, цікаві моменти життя нашого садочка в соціальній мережі Фейсбук, маємо свою сторінку, користуємося електронними методичними журналами.

1.2. Організація різних форм освітньої роботи.

Організація освітньої діяльності в закладі освіти в 2022-2023 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Положення Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, чинних комплексних програмам, Концепції національно-патріотичного виховання, Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», листом МОН № 1/6887-22 від 22.06.2022 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників», листа МОН України «Інструктивно - методичні рекомендації «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2022 - 2023 н. р.» від 27.07.2022 р. №1/8504-22, наказу МОН № 527 від 06.06.2022 року «Про деякі питання національно – патріотичного виховання в закладах освіти України», річного плану роботи і була спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров'я.

У зв’язку з військовою агресією рф проти України, з метою збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу, виконання освітньої програми за 2022 – 2023 навчальний рік, освітній процес з дітьми дошкільного віку був організований в дистанційному форматі та у формі консультацій для батьків в онлайн-режимі. Вихованці та їх батьки постійно долучалися до флешмобів, челенджів, майстер-класів, конкурсів. У 2022/2023 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу.

 1. Спрямовувати діяльність усіх членів освітнього процесу на створення  необхідних умовщодо гуманного ставлення до дитини
 2. Сприяти інтеграції родинного і суспільного виховання щодо формування національно-патріотичних почуттів у дошкільників.
 3. Продовжувати виховувати  екологічну свідомість у дітей засобами казок природничого характеру.

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, моніторингових досліджень, реальні можливості колективу. Впродовж навчального року методичною службою закладу проводились відповідні методичні форми роботи з педагогічним колективом з метою підвищення професійної компетентності, набуття практичного досвіду роботи з дітьми спрямованих на вирішення основних річних завдань.

Річним планом на 2022-2023 н.р. було заплановано та проведено: - чотири засідання педагогічної ради, під час яких висвітлено вагомі здобутки педагогічного колективу, реалізація річних завдань, аналіз діяльності закладу за поточний навчальний рік. Впродовж 2022-2023 н.р. педагоги підбирали дистанційні заняття, які стали обов'язковим складником впровадження освітньої діяльності. Батьки та вихованці мали можливість переглянути відео розробки занять та активно долучитись до освітнього процесу.

Реалізація інваріатного змісту дошкільної освіти здійснюється за чинними освітніми програмами та навчально - методичними посібниками. Організація освітньої діяльності здійснюється педагогами в дистанційному форматі з 01.09.2022 року згідно річного плану та відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), за освітньою програмою для дітей раннього та дошшкільного віку «Українське дошкілля» та навчально-методичними посібниками, рекомендованими МОН України. Зміст корекційної роботи здійснюється згідно чинної корекційної програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»), комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (наук.кер. Скрипник Т.В.) інші методичні посібники корекційно-розвивального навчання дітей із затримкою психічного розвитку та дітей з особливими освітніми потребами. Комунікація з вихованцями відбувається синхронно (Zoom) з вересня 2022 року – 1 раз на тиждень кожним педагогом, з січня 2023 року – 2 рази на тиждень кожним педагогом та асинхронно (власні відео-заняття, ранкова гімнастика, спостереження, навчальні відеоролики, навчальні мультфільми)

З дітьми раннього віку проводиться тільки асинхронне навчання.

Щодня педагоги здійснюють підготовку навчальних та розвивальних відеоматерілів, презентацій для занять за темами, згідно календарного планування.

Уся освітня діяльність проводиться згідно з розкладом організованої діяльності. Розклад організованої діяльності, затверджений, знаходиться в методичному кабінеті, розташований на сайті закладу. Розклад  складений із дотриманням навантаження і чергуванням видів діяльності.

До освітнього процесу залучено 21 дитину, яка знаходиться за межами України.

Ведення діловодства та організація документообігу організована через засоби телекомунікаційного зв’язку. Організація освітньої діяльності регламентова-на нормативними документами МОН та Санітарним регламентом щодо безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання. Для покращення освітнього процесу вихователі в своїй роботі використовують платформу розвитку дошкільнят «НУМО», «Розвиток дитини», «YouTube».

Кожного місяця адміністрацією здійснюється моніторинг дистанційної роботи педагогів: перспективного планування, опублікованих занять, індивідуальних планів та звітів дистанційної роботи. Інформацію про всі проведені заходи згідно річного плану (відеорозваги, відеоспектаклі, відеопривітання, заходи тематичних тижнів, виставки) висвітлюються у соціальній мережі Facebook, платформі Classroom всіх вікових груп, в групі «SMART освіта». У вересні 2022 року 7 педагогів взяли участь у «Педагогічному Профтесті», який склали на «Відмінно» і посіли 1-е рейтингове місце.

У листопаді 2 педагоги прийняли участь у Всеукраїнському дистанцій-ному мистецькому конкурсі  «Оберегова лялька-мотанка» від Громадської організації «СвітлА» і посіли 1 і 3 місця. У грудні 1 педагог прийняв участь у іншому конкурсі «Янголятко Перемоги» і посів 2 місце.

 

1.3.Робота закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Вихователем-методистом проведено відео-конференцію «Організація освітнього процесу з дітьми в умовах воєнного стану», а також ряд консультацій щодо дистанційної форми роботи з вихованцями та батьками, завдяки чому педагоги швидко й ефективно налагодили проведення онлайн-занять на платформі Classroom, батьківських зборів і консультацій. В умовах воєнного стану найбільшої актуальності набули системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами, що дають змогу встановити швидкий обмін інформацією,мобільність зворотного зв’язку.

У період з вересня по травень 2023 року адміністрація закладу та педагоги організовували взаємодію всіх учасників освітнього процесу, постійно оновлюючи та поповнюючи інформаційне наповнення сторінки у спільноті Фейсбук, використовуючи ресурси онлайн-освіти: публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на сайті МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту», матеріали, які розміщені на платформі розвитку дошкільнят НУМО, рекомендовані онлайн матеріали та відео, підготовлені МОН, Українським інститутом розвитку освіти, ЮНІСЕФ, порталу ПЕДРАДА та ін.

Також ефективними були: завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми відповідно до їхнього віку, які розміщувалися на сторінці ЗДО в спільноті Фейсбук; інформаційно-освітні та психолого-педагогічні поради, які висвітлювалися в створених групах з батьками, вихователями в соціаль-ній мережі Viber. Вихователі мотивували батьків підтримувати постійний зворотній зв’язок з ними. Педагоги надавали рекомендації по проведенню занять, організації спостережень, ігрової, трудової діяльності, проводили консультативнопросвітницьку роботу, надавали різноманітні поради, рекомендації, консультації. Крім того педагогічні працівники присвятили й підвищенню фахового рівня, переглядали та прослухували вебінари, брали участь у онлайн - конференціях, тренінгах, отримали сертифікати, а також опрацьовували фахову методичну літературу.

Також за цей період вихователі заохочували та залучали дошкільнят до самостійного виготовлення поробок, малюнків, проектів.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, сторінка у фейсбук. Будемо і надалі працювати над упровадженням державних стандартів дошкільної освіти відповідно сучасним тенденціям підготовки дошкільників до навчання в НУШ, створенням безпечних та комфортних умов для наших вихованців і забезпечення їм щасливого майбутнього.

Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2023/2024 навчальному році необхідно:

1.Створити умови для дистанційної роботи педагогів, у зв'язку з воєнним станом, проводити консультації по використанню сучасних гаджетів для роботи онлайн та по використанню соцмереж.

2. Активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

 

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня. Колектив закладу спочатку воєнних дій активно долучився до волонтерської діяльності у вільний від роботи час. За цей період виготовляли маскувальні сітки великих розмірів, брали участь у виготовлені кікімор, в’язали килимки для сидіння, шили подушки, випікали солодощі, Так, наші працівники разали смужки для маскувальних сіток, випікали смаколики для наших захисників, в’язали шкарпетки, виготовляли окопні свічки, збирали допомогу для військових (білизну, носки, тканину для білизни, печиво, цукерки, воду). Збирали одяг і необхідні речі для переселенців та постраждалих від збройної агресії. Були донорами. Ніхто не залишився осторонь.

1.4. Психологічна робота

Протягом 2022/2023 навчального року посада практичного психолога була вакантною.

2. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗДО

У своїй діяльності керівник ЗДО керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором.

Управлінські рішення та дії керівника ЗДО в умовах воєнного стану були спрямовані на виконання таких завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту ЗДО.

2. Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

3. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

4. Організація різних форм співпраці з батьками.

5.Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

6. Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО, забезпечення умов для фізичного та психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

 

2.1. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу.

Ще одним з головних напрямків в роботі директора ЗДО є укріплення матеріально-технічної бази закладу.

У 2022-2023 навчальному році всі зусилля були спрямовані на збереження майна закладу і недопущення псування твердого і м’якого інвентарю у зимовий період під час відключень електроенергії та теплоносія та благоустрою території:

- оформленні квітників;

- фарбування дерев, малих форм на дитячих майданчиках, бордюрів, решіток на вікнах та підвіконь;

- оздоблення стін в приміщенні ЗДО;

- покос трави на території закладу.

За кошти засновника:

- ведуться ремонтні роботи по переобладнанню підвального приміщення в найпростіше укриття;

- встановлено комплект мережевого обладнання;

- отримано набори для раннього дитинства - 6 шт. та маски одноразові медичні - 50 шт.;

- проведено лабораторні дослідження (визначення вологості та температури повітря, рівня освітленості та  вмісту вуглецю діоксиду в приміщеннях, дослідження питної водопровідної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники);

- проведено видалення 8 сухостійних, аварійних та фаутних дерев;

- встановлено новий теплолічильник.

У закладі дотримувались вимоги техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

3. Забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

На 01.01.2023р. в закладі працює 51 працівник, з них: 27 педагогічні працівники, 24 особи - обслуговуючий та технічний персонал.

У дошкільному закладі працює 51 працівник, з них 27 педагогів (з них мають освіту):

• вища – 5 педагогів

• базова вища – 6 педагогів

• неповна вища – 16 педагогів

• вчаться – 9 педагогів

• 24 особи обслуговуючого персоналу.

Фаховий рівень педагогів:

• Спеціаліст вищої категорії – 2 особи

• Спеціаліст другої категорії – 2 особи

• Педагогічне звання «вихователь-методист» – 9 осіб

• Відповідають тарифному розряду – 14 осіб

У 2023 році атестовано чотири  педагога, що становить 12,9 %  від загальної кількості працюючих педагогів, 8  педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «ДАНО» ДОР.

27 педагогів (директор, вихователь-методист, музичний керівник, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, керівник гуртка, 17 вихователів, 4 асистенти вихователів) взяли участь в освітній толоці «Дошкілля_Education_weeks» з оволодіння інноваційними технологіями, цифровими інформаційними ресурсами на базі КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР та отримали відповідні сертифікати. Дев’ять педагогічних працівників навчаються заочно. Протягом звітного року проводилися різноманітні форми методичної роботи: педради, семінари, рекомендації, консультації, проводилися в дистанційному режимі (Zoom, Classroom- педагоги КЗДО № 163 ДМР) згідно річного плану.

Проводилася додаткова інформаційно-роз’яснювальна робота направлена на збереження життя і здоров’я працівників під час виконання своїх професійних обов’язків в умовах воєнного стану щодо дій у надзвичайних ситуаціях: сигнал «Повітряна тривога», надання домедичної допомоги, радіаційна та хімічна загроза, виявлення вибухонебезпечних предметів, правила поводження під час артилерійських обстрілів. Всі педагогічні працівники пройшли навчання з мінної безпеки.

4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

4.1. Соціальний захист працівників.

З метою соціального захисту працівників між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2022/2023 н. р. вчасно виплачуються заробітна плата і аванс. У закладі створено комісію з соціального страхування, оптимально розподілено навантаження між педагогічними працівниками, надається доплата педагогам за вислугу років, щорічно надаються відпустки в літні місяці, виплачуються кошти на оздоровлення, щорічна грошова винагорода. Порушень трудового законодавства не відмічено.

4.2. Соціальний захист дитини.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ЗДО № 163 є забезпечення соціального захисту вихованців. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на початок 2022-2023 навчального року було проведено облік дітей ЗДО № 163, забезпечено роботу та постійне оновлення і внесення корективів до бази даних комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля». Вихователі закладу, на початок навчального року, провели анкетування батьків щодо виявлення дітей з сімей пільгових категорій, було складено соціальний паспорт сімей та створено списки вихованців, які потребують соціальної допомоги. До закладу зараховані діти таких пільгових категорій:

- діти з багатодітних сімей - 15;

- діти - учасників АТО -10;

- діти ВПО - 7.

Адміністрацією закладу своєчасно оформлюються та подаються до управління освіти звіти стосовно дітей пільгових категорій. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, вихователем-методистом та меичною сестрою. Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних родин, що потребують допомоги немає. В ЗДО постійно проводились заходи з пропаганди психолого педагогічних знань щодо соціального захисту дітей. На початок навчального року на онлайн батьківських зборах вихователі закладу доповіли батькам про систему соціального захисту створену в закладі. Було доведено до відома працівників та батьків алгоритм дій в разі виникнення ситуації, пов’язаної з насильством в сім’ї. Ознайомлено педагогів про неухильне виконання ст.54, ст.56 Закону України «Про освіту» щодо недопущення до педагогічної діяльності працівників, які за своїм моральними якостями не можуть виконувати виховні функції та обов’язки педпрацівників, захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного насильства. На сайті закладу для батьків постійно оновлювалась актуальна інформація.

Відповідно річного плану роботи закладу на 2022-2023 н.р., нормативно-правових документів: Постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»; Лист МОН України від 14.08.2020р. № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)». Розроблений та затверджений в ЗДО план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2022-2023 навчальний рік, який включає комплексну роботу з усіма учасниками освітнього процесу. Окрім вищезазначеного, впродовж навчального року педагоги всіх вікових груп в вайбері для батьків вихованців розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини та профілактики булінгу: розвивальні мультфільми, відео-заняття, онлайн консультації, пам’ятки тощо. Вихователям було рекомендовано й надалі продовжувати проводити просвітницьку роботу серед батьків та вихованців з метою згуртовування колективу та профілактики булінгу. Таким чином, можна зробити висновок про те, що в закладі робота з соціального захисту вихованців проводиться планово, в системі і виконується.

4.3.Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

У період з 1 вересня 2022 року по 31 травня 2023 року та в літній оздоровчий період харчування дітей в закладі не відбувалося у зв’язку з дистанційною формою навчання, через збройну агресію рф та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та його продовження по теперішній час. Однак незважаючи на ситуацію яка склалась наразі, педагогами закладу постійно проводилась відповідна робота з батьками вихованців в онлайн-режимі та в групах Viber, де висвітлювалась інформація з теми здорового харчування. Медичне обслуговування дітей в ЗДО здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826, наказу МОЗ України та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005р. № 432/496.

У 2022-2023 навчальному році робота щодо охорони та зміцнення здоров’я дітей, формування звичок до здорового способу життя вихованців залишається актуальною та проходить у дистанційному форматі. В закладі є медичний кабінет, який укомплектований всім необхідним обладнанням для роботи. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Розяснювальна робота серед батьківської громадськості проводиться (онлайн) з тем проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації.

Проходження медичного огляду працівниками ЗДО відбувається відповідно до законодавства  і  є обов’язковим для усіх категорій працівників закладу дошкільної освіти. Працівники ЗДО, незважаючи на введення воєнного стану та дистанційної форми навчання, двічі на рік, згідно графіку, проходять обов'язковий медичний огляд відповідно до наказу МОН України від 25.11.2011 № 1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

4.4. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Приміщення закладу знаходяться у належному стані для здійснення освітньої діяльності. В наявності вогнегасники, плани евакуації людей на випадок виникнення пожеж, але відсутня автоматична протипожежна система сигналізації.

ЗДО забезпечено законодавчою та нормативною документацією з охорони праці й техніки безпеки. Розроблені інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників. Робота з безпеки життєдіяльності працівників ведеться планово. Своєчасно проводяться інструктажі з техніки безпеки, в наявності посадові інструкції, журнали реєстрації, видачі інструкцій, журнал навчання.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тому завданнями нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму у 2022/2023 н.р. були:

- поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведено інструктажі з працівниками закладу.

5. МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

З метою морального стимулювання, кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією закладу дошкільної освіти протягом 2022-2023 н.р., згідно з існуючими законодавчими актами та відповідно колективному договору, про щорічну грошову винагороду та преміювання, одержували грошову винагороду та премії. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо – це невід’ємна складова успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду та матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту».

 

6. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЗДО ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

Для комунікації з батьками під час дистанційної роботи педагоги всіх груп створили спільноти батьків у месенджері Viber, де надають рекомендації, консультації за потреби батьків, розміщують інформаційні повідомлення, також батьки можуть залишити відгуки, пропозиції.

Перед початком дистанційного навчання були проведені збори з батьками вихованців всіх груп на платформі Zoom, в яких прийняли участь 58 % батьків. Обговорені питання, які саме умови мають створити батьки, щоб дитина могла навчатися вдома, загальний алгоритм дій під час дистанційного навчання, форми співпраці та інші організаційні питання, щоб скоординувати роботу всіх у зручному форматі.

Освітня діяльність, відповідно до розкладу занять на навчальний рік, організована на платформі Classroom для кожної вікової групи, до якої приєднані вихователі та фахівці (вихователь-методист, музичний керівник,  керівник гуртка, в групах з інклюзивним навчанням  додатково вчитель-логопед та вчитель-дефектолог). Щоденно вихователі публікують заняття в своїй віковій групі згідно розкладу.

В рамках батьківського всеобучу вихователь-методист надає консультації, рекомендації, пам’ятки у формі презентацій для кожної вікової групи. В соціальній мережі Facebook створена група КЗДО 163 ДМР, до якої педагоги надсилають: відеопривітання зі святами, фотовиставки робіт дітей, лялькові відеовистави, театралізовані відеовистави за участі педагогів. Розмістили в батьківських групах Viber та на сайті закладу поради батькам: "Як забезпечити якість освіти в умовах воєнного стану", "Батькам про права дитини", «Безпека в інтернеті для дошкільнят», «Виховання без покарання»: "Як підготувати дитину до школи", «Домашня діагностика готовності дитини до школи».

7. ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА ТА АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою КМ України від 14 квітня 1997 р. № 348 в ЗДО проведено ряд заходів, а саме: заведений журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. За минулий 2022/2023 навчальний рік надходили звернення з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, довідки в різні інстанції. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . За 2022/2023 навчального року скарг на роботу колективу ЗДО не надходило.

8. ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки роботи за минулий навчальний рік, можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових особливостей дітей та відповідно до Базового компоненту. За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. Під час дії воєнного стану робота батьківського комітету тимчасово проводиться в онлайн режимі, але пропозицій щодо покращення стану або зауважень, стосовно роботи ЗДО не поступало. Навпаки, батьки вдячні організації освітньої роботи в дистанцій-ному режимі, вдячні працівникам ЗДО за збереження матеріальної бази закладу та території в належному стані. Не дивлячись на важкі часи нашої країни, продовження воєнного стану в Україні, ЗДО № 163 залишається сучасним, дошкільним закладом, який має власний імідж. Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- залишається проблема оновлення обладнання та встановлення на ігрових майданчиках;

- утеплення фасаду закладу;

- капітальний ремонт харчоблоку;

- ремонт приміщень басейну та музичної зали.

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач ЗДО № 163, хочу висловити вдячність батькам, які небайдужі до життя нашого дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення. В дошкільному закладі і надалі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей!

 

 

 

 

 

Звіт  директора
Комунального закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) комбінованого типу  № 163
Дніпровської міської ради
Новохацької Олени Опанасівни
перед педагогічним колективом та громадськістю  
за 2021 – 2022 навчальний рік

  
     
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

Мета:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  навчальним закладом.

Загальна характеристика
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 163 Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49089, місто Дніпро, вулиця Фабрично-заводська, будинок 5-А.
Заклад введено в експлуатацію у 1977 році.

Проектна потужність – 12 груп,  220 місць, у 2021-2022 навчальному році до ЗДО було зараховано 278 дітей.
В закладі функціонувало 12 груп:
2 групи раннього віку, з них 1 група інклюзивна,
10 груп дошкільного віку, з них:
1 група санаторна для дітей з проявами туберкульозної інфекції;
1 група для дітей з вадами мовлення (логопедична);
2 групи інклюзивні.
  
Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Конвенції «Про права дитини»,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- Закону України«Про охорону дитинства»,
- Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про відпустки»
- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів
- Програми розвитку дитини дошкільного віку (від 2 до 6 років) «Українське дошкілля»
- Інструктивно-методичних листів МОН.
Прийом до дошкільного закладу здійснювався на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки від педіатра про стан здоров’я дитини, довідки про щеплення, для спеціалізованих груп додатково – на підставі висновку ПМПК.
У ЗДО  створені  належні  умови для навчання і виховання дітей. Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивна та музична зали, критий бассейн, спортивний та ігрові майданчики, кабінет логопеда та дефектолога, кабінет практичного психолога, методичний кабінет. Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового перелікуобов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.
Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має огорожу, зелені насадження, квітники. Інтер’єр приміщення відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам.
Простора і світла музична зала  обладнана усім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Центральна стіна залу естетично оформлена, змінюється посезонно та з урахуванням тем свят, що проводяться.
Для фізкультурних занять використовується спортивна зала, яка  оснащена шведською стінкою, гімнастичними лавами, похилими дошками, дугами для підлізання та кубами різної висоти для зістрибування, м’ячами, обручами, скакалками та іншим спортивним інвентарем.
Для занять плаванням є усі необхідні приміщення та устаткування. Працюють 2 роздягальні: для хлопчиків і дівчаток, є суха міні спортивна зала, для розминки. Для занять у басейні є дошки, нарукавники, плавальні круги. Басейн працює протягом року постійно. Вода фільтрується, нагрівається і знезаражується. Департаментом гуманітарної політики укладено договір з фізичною особою-підприємцем Чуйко С.В. щодо обслуговування басейну.
Але  басейн потребує капітального ремонту (із заміною мармуру чаші басейну).
У зв'язку з початком повномасштабної війни з РФ, з 22 лютого 2022 року заклад призупинив освітню діяльність, а з 11 квітня 2022 року перейшов на дистанційне навчання.  
    Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів
У 2021-2022 навчальному році педагогічну діяльність здійснювали 31 педагогічний працівник: 17 вихователів, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, 2 музичних керівника, 2 вихователі-методисти, інструктор з фізичного виховання, 2 керівника гуртка, 3 асистента вихователя.
За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:
 вища кваліфікаційна категорія – 6 педагогів;
 перша кваліфікаційна категорія – 3 педагога;
 спеціаліст  - 2 педагога;
 педагогічне звання «вихователь-методист» - 10 педагогів;
 11 тарифний розряд – 6 педагогів;
 10 тарифний розряд – 5 педагогів;
 9 тарифний розряд – 2 педагога.
На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по закладу дошкільної освіти.
У ЗДО складено перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та атестації. Атестація педагогічних працівників проводилась відповіднодо закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 32), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.
У 2022 році атестовано 5 педагогів, що складає 16 %. Інструктору з фізкультури Пащенко Т.М. було встановлено  вищу кваліфікаційну категорію,  вихователю Арансон С.Ю. було підтверджено педагогічне звання  «вихователь-методист», вчителю-логопеду Малій О.С., вчителю-дефектологу Кузьменко Л.В. та практичному психологу Красніковій І.А. було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності вихователів. Простежувалося постійне підвищення їх професійної компетентності, зростання педмайстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії.
У 2021-2022 навчальному році відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО ДАНО підвищили свою фахову майстерність вчитель-логопед Мала О.С., практичний психолог Краснікова І.А., вихователі Калініченко І.В., Сморчкова Ю.В. Але, враховуючи повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України, керівник гуртка не пройшла курси підвищення кваліфікації, через від'їзд за кордон. Даний педагог зареєстрований для проходження курсів з підвищення кваліфікації на  наступний навчальний рік.
Двоє педагогів закладу: вихователь Троценко Л.О., асистент вихователя Немцова Л.Ю. навчаються на ІІ курсі Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».  Вищу освіту здобувають  педагоги: вихователі Павлюкович І.П., Заєтдінова Ю.В. та асистент вихователя Перетяка Є.О.
Протягом року в дошкільному навчальному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників, проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи.
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практичний психолог ДНЗ», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога».
Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.
Педагоги дошкільного закладу використовують такі форми самоосвіти: робота із книгами; періодичними професійними виданнями; беруть участь у роботі вебінарів, науково – практичних семінарах, колективних переглядах, вивчають і творчо застосовують досягнення перспективного педагогічного досвіду; впроваджують інноваційні розробки. Для відстеження результативності самоосвіти педагогів, адміністрацією ДНЗ протягом року проводився моніторинг, завданням якого було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Під час досліджень було з’ясовано, що самовдосконалення педагогічних працівників сприяло підвищенню їх професійної компетентності, підвищенню якості володіння різноманітними методами роботи.
Основною проблемою є недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів.
Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. У 2020 – 2021 навчальному році в ДНЗ працювало два молодих спеціаліста: Троценко Л.О., Приліпка Г.С. Робота з молодими спеціалістами велась відповіднодо плану роботи. За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені педагоги-наставники (Калініченко І.В., Глушко Л.П.). Результати діагностики показали що наряду з наставниками у педагогів початківців підвищився професіоналізм, творчість, ініціатива, якість освітнього процесу.

Безпека життєдіяльності
Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні особи за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі.
Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою; слідкувала за очищенням від снігу проходів до будівель; влітку за викосом трави (за необхідності); за поливом території дошкільного закладу; забезпечувала справність зовнішнього освітлення; суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки.
Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались правил одержання та роздачі їжі. Проводили заміну постільної білизни один раз на 10 днів. Рушники та серветки використовували виключно паперові, зрідно Постанови від 22.09.2020 № 55 Головного державного санітарного лікаря України.
Заступник завідувача з ГЧ Поліщук Н.М. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки. Робітник з комплексного обслуговування ДНЗ Голуб Б.І. здійснював ремонт обладнання.
Протягом 2020-2021 навчального року було проведено заходи із безпечної життєдіяльності дітей: перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; оформлено інформаційний матеріал за розділом «Особиста безпека», «Безпека на вулиці», «Пожежна безпека», «Безпека в довкіллі»; перевірено стан електричного обладнання приміщень та території, стан пожежного обладнання; поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності, куточки з безпеки життєдіяльності дитини в кожній віковій групі; перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах; перевірено стан спортивного та ігрового обладнання; проведено з батьками групові батьківські збори, бесіди, консультації щодо запобігання побутового та дорожно - транспортного травматизму серед дітей, дій під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ін.
Під час «Тижнів знань» проведено: практикум для працівників ДНЗ «Перша допомога при нещасних випадках»; консультації для педагогів; підготовлено матеріали та оформлено стенди з моделюванням поведінки небезпеки; оновлено пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності; спортивні свята; тематичні бесіди; гра-евакуація на випадок пожежної небезпеки «Коли вогонь – друг, стає ворогом»; сюжетно-рольові ігри; дидактичніігри з ОБЖД.
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2020-2021 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом дошкільного закладу проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’ядітей. Завдяки цьому, протягом 2020-2021 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку з учасниками навчально-виховного процесу.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників. Медична робота
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.
Працівники закладу двічі на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.
Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунокпідприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.
Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.
Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.
В дошкільному закладі 17 дітей з багатодітних сімей, 5 дітей з малозабезпечених сімей, 13 дітей, батьки яких є безпосередніми учасниками АТО, 4 дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.
Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм роботи з фізичноговиховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників.
На сучасному стані розвитку дошкільної освіти важливим напрямом у вихованні дітей є фізкультурно-оздоровлювальний. Тому уся робота з фізичного розвитку в нашому дошкільному закладі спрямована на збереження та зміцнення здоров’я дошкільника, формування навичок життєво важливих рухів (ходьба, бігу, стрибків, метання, лазіння та ін.), розвиток фізичних якостей (сила, спритність, витривалість, швидкість).
Особливе місце у системі фізичного виховання займають спортивні свята та розваги. Вони дуже подобаються дошкільнятам насамперед тому, що об’єднують їх спільними переживаннями, дарують відчуття перемог.
У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід  під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Моніторинг відстеження стану здоров’я кожної дитини показав, що спостерігається збільшення лор - захворювань. Останнім роком збільшилась інфекційна захворюваність за рахунок збільшення вірусно-крапельних інфекцій. Однак, стосовно хронічних захворювань, спостерігається значне поліпшення стану дітей в динаміці. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят.

Організація харчування 
Велике значення в дитячому садку приділяється організації дитячого харчування. Організація харчування дітей ведеться відповідно «Інструкції з організації харчування дітей», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. №298/227.
У дошкільному закладі 3-х разове харчування, згідно двотижневого меню. Здійснює послуги з надання харчування ТОВ «Продрезерв №5» з 05.03.2018 року.
Вартість харчування з 1 січня 2021 року в закладах дошкільної освіти міста Дніпра на одну дитину становить:
раннього віку - 41 грн 65 коп. (з них, 17 грн. 07 коп. - батьківська оплата і 24 грн. 58 коп.- оплата за рахунок бюджету);
для дитини дошкільного віку – 63 грн. 20 коп. (з них, 25 грн. 91 коп. - батьківська оплата і 37 грн. 29 коп. - оплата за рахунок бюджету).
Визначено ряд пільгових категорій з оплати за харчування в дошкільних навчальних закладах. Звільняються від оплати:
• діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування; 100%
• діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму; 100%
• діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;100%
• діти учасників АТО; 100%
• діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади. 50%
• діти переселенці; 100%
Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями).
З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів. На харчоблоці є в наявності інструкції щодо правил миття кухонного посуду; інвентарю та обладнання; графік генерального прибирання харчоблоку.
Але: харчоблок закладу потребує капітального ремонту із заміною витяжки та електроплити, про що адміністрація закладу клопоче перед департаментом гуманітарної політики.

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політикиДніпровської міської ради.
Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
У період між загальними зборамидіє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.
Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботиви значаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад.
Організація роботи зі зверненнямигромадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду письмові звернень не надходили, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу, харчування дітей.

Методична робота
Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційної діяльності педагогів. Методична робота була направлена на навчання педагогів сучасним прийомам роботи з дітьми, впровадженню передового педагогічного досвіду, підвищення якості роботи з сім’ями вихованців, поповненню педагогічного процесу. Завідувачем, вихователем – методистом, фахівцями надано консультації, проведено педгодини, творчі хвилинки, факультативи, педнаради з питань планування навчально – виховної роботи, оздоровлення, роботи з дітьми з особливими потребами, проведення роботи з батьками, професійного, правового виховання, по підготовці дітей до шкільного навчання. Ефективними засобами навчання педагогічних кадрів є  тренінги, колективні перегляди, семінари, які побудовані на інтерактивних формах навчання і сприяють розвитку творчості, ініціативи що підвищує якість освітнього процесу.
Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у    2020 – 2021 навчальному році були такі:
- комунікативна компетенція дошкільників;
- національно-патріотичне виховання;
- здоров'язбережувальна компетентність;
- економічне виховання.
Крім того:
      Перший етап обласного науково-методичного  проекту «Педагогічні стратегії розвитку само ефективності особистості  в освітньому просторі Нової української школи 2020-2023»  був основним в роботі педагогічного колективу
Вирішенню даних проблем були підпорядковані річні завдання дошкільного навчального закладу:
1. Продовжувати формувати комунікативну компетенцію дошкільників шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.
2. Сприяти інтеграції родинного і суспільного виховання щодо формування національно-патріотичних почуттів у дошкільників.
3. Спрямовувати діяльність педагогічного колективу на формування здоров'язбережувальної компетентності вихованців, сприяння пошуку педагогами нових форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.
4. Впроваджувати та використовувати сучасні технології соціально- фінансової та економічної освіти дошкільників
     Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду колективу, професійності кожного педагога, віку вихованців, запитів  родин  та запланованої  в річному плані роботи  в розділі  «Методична робота», виконувались без змін.
Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних напрямів розвитку Базового компонента, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Педагогам дана форма роботи дала можливість теоретично та практично оволодівати самоаналізом, збагатити свій власний досвід. Педагогічний колектив закладу має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.
Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси:
-        «Осіння феєрія»;
-        «Прикраса для новорічної ялинки»;
-        «Найкраща годівничка» –формування партнерських відносин із сім’ями вихованців;
-        «Краща папка-пересувка з ОБЖД» – удосконалення професійної майстерності вихователів.
  Слід зазначити проявлену творчівсть та організаційну діяльність вихователів: Приліпки Г.С., Шевченко В.В., Калініченко І.В., утікової Н.Є., які стали переможцямиданихоглядів-конкурсів.
Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.
Одним із завданьдошкільного закладу було забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій. Тож ми, продовжили свою роботу в цьому напрямку. З метою реалізації індексу інклюзії було створено творчу групу, яка протягом року забезпечувала належну просвітницьку, управлінську, методичну роботу, надавала соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам з даного питання.
У 2020-2021 навчальному році ДНЗ приймав активну участь в  проекті «Сприяння освіті», в закладі був впроваджений проект «Книга що оживає», отримали перемогу у номінації «Автори власних історій»
В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за 2020-2021 навчальний рік можна відзначити як достатній.
 
Робота з батьками та громадськістю
Відповідно до ЗаконівУкраїни «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».
Взаємодія роботи з батьками та громадськістю протягом навчального  року була одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.
Усі заходи з батьками протягом навчального року проводились дистанційно через сучасні комунікативні засоби - інтернет платформи.
За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Матеріально-технічна база
Для здійснення освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі створені усі необхідні умови.
Дошкільний заклад укомплектовано меблями згідно росту дітей. На території розташовано 12 ігрових майданчиків з павільйонами, є спортивний майданчик.
У 2020 році дошкільний заклад прийняв участь у громадському проекті і став переможцем, очікуємо нове обладнання для спортивного майданчика.
Стан обладнання знаходиться на належному рівні. Територія дошкільного навчального закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками. Усе обладнання на майданчиках пофарбовано в яскраві кольори.
Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за допомогою бюджетних та позабюджетних внесків батьків. Колектив та батьки  дошкільного закладу доклали багато зусиль до проведення ремонтно-відновлювальних робіт з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі.
Звіт про використання батьківських коштів щомісяця розміщується на сайті ДНЗ в розділі «Фінансова грамотність»
За рахунок батьківської благодійності  придбано та зроблено:
-        установлено дитячий павільйон;
-    замінено 9 дверей;
-    установлено нові металеві двері на евакуаційний вихід з кодовим замком;
-        придбано сушку для рук для санітарної кімнати;
-        підписка друкованих видань журналів та газет «Рятувальник», «Безпека Придніпров’я», «Дошкільне виховання з додатками»;
-        методичні посібники та література,
-        капітальний ремонт роздягальні для хлопчиків у басейні;
-        пісок 5т.;
-        2 пожежні шафи;
-    фарба для вуличного обладнання та підлоги коридорів
Крім цього щомісячні витрати на канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, предмети господарської праці, обслуговування технічних засобів.
За рахунок бюджетних коштів
- замінено 4 вікна на металопластикові на сходових площадках + відкоси;
- забезпечено заклад вогнегасниками;
- миючі засоби, туалетний папір, серветки, гумові рукавички дезінфікуючі засоби.
На останок хочу виславити подяку усім учасникам навчально-виховного процесу та причетним до нього за підтримку і допомогу у здійсненні тих завдань, які ставить перед собою наш колектив. Сподіваюсь на подальше взаєморозуміння та співпрацю з колективом та батьками наших вихованців.

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 163

комбінованого типу»

 Дніпровської міської ради
Новохацької Олени Опа
насівни

перед педагогічним колективом та громадськістю   

за 2020 – 2021 навчальний рік

   

      

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішеньзапровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  навчальним закладом.

 

Порядок денний:

1.    Вибори голови та секретаря зборів

2.    Вибір лічильної комісії

3.    Звіт завідувача.

4.    Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.    Відкрите голосування.

 Присутні: колектив закладубатьківський комітетчлени ради закладу.

 

Загальна характеристика

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 163 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49089, містоДніпро, вулиця Фабрично-заводська, будинок 5-А.

 Дошкільний заклад введено в експлуатацію у 1977 році.

Дошкільний навчальний заклад працює за 5-ти денним робочим тижнем, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30,  чергова група працює з 17.30 до 19.00.

Проектна потужність – 12 груп,  220 місць, у 2020 -2021 навчальному році дошкільний заклад відвідувало 298 дітей.

В закладі функціонує 12 груп:

2 групи раннього віку,

10 груп дошкільного віку, з них:

1 група санаторна для дітей з проявами туберкульозної інфекції;

1 група для дітей з вадами мовлення (логопедична);

1 група інклюзивна.

   

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Конвенції «Про права дитини»,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Закону України«Про охорону дитинства»,

- Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про відпустки»

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

- Програми розвитку дитини дошкільного віку (від 2 до 6 років) «Українське дошкілля»

- Інструктивно-методичними листами МОН.

Прийом до дошкільного закладу здійснювався протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки від педіатра про стан здоров’я дитини, довідки про щеплення, для спеціалізованих груп додатково – на підставі висновку ПМПК.

У навчальному  закладі  створені  належні  умови для навчання і виховання дітей. Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивна та музична зали, критий бассейн, спортивний та ігрові майданчики, кабінет логопеда, методичний кабінет. Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового перелікуобов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має огорожу, зелені насадження, квітники. Інтер’єр приміщення відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам.

Простора і світла музична зала  обладнана усім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Центральна стіна залу естетично оформлена, змінюється посезонно та з урахуванням тем свят, що проводяться.

Для фізкультурних занять використовується спортивна зала, яка  оснащена шведською стінкою, гімнастичними лавами, похилими дошками, дугами для підлізання та кубами різної висоти для зістрибування, м’ячами, обручами, скакалками та іншим спортивним інвентарем.

Для занять плаванням є усі необхідні приміщення та устаткування. Працюють 2 роздягальні: для хлопчиків і дівчаток, є сухий міні спортивна зала, для розминки. Для занять у басейні є дошки, нарукавники, плавальні круги. Басейн працює протягом року постійно. Вода фільтрується, нагрівається і знезаражується. Департаментом гуманітарної політики укладено договір з фізичною особою-підприємцем Чуйко С.В. щодо обслуговування басейну.

Але  басейн потребує капітального ремонту (із заміною мармуру чаші басейшу, заміною вентиляції).

   

    Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

У 2020-2021 навчальному році педагогічну діяльність здійснювали 27 педагогічних працівника: 16 вихователів, вчитель-дефектолог, практичний психолог, 2 музичних керівника, вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання, 2 керівника гуртка.

За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:

- вища кваліфікаційна категорія – 5 педагогів;

- перша кваліфікаційна категорія – 1 педагог;

- спеціаліст  - 2 педагога;

- педагогічне звання «вихователь-методист» - 10 педагогів;

- 11 тарифний розряд – 6 педагогів;

- 10 тарифний розряд – 4 педагога;

- 9 тарифний розряд – 1 педагог.

На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільномунавчальному закладу.

У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та атестації. Атестація педагогічних працівників проводилась відповіднодо законуУкраїни «Про дошкільнуосвіту» (ст. 32), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.

У 2021 році атестовано 6 педагогів, що складає 22 %. Вихователю Новохацькій О.О. було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання  «вихователь-методист», вихователю Сергійчук В.О. було підтверджено педагогічне звання  «вихователь-методист», вихователям: Голенко В.В., Демченко О.М., Покутній В.А., Утіковій Н.Є. було підтверджено раніше присвоєний 11 тарифний розряд.

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності вихователів. Простежувалося постійне підвищення їх професійної компетентності, ріст педмайстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії.

У 2020-2021 навчальному році відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО ДАНО підвищили свою фахову майстерність завідувач Новохацька О.О., вихователі Арансон С.Ю., Демченко о.М., Сергійчук В.О.

У 2021 році закінчила педагогічний коледж вихователь Приліпка Г.С., навчаються на І курсі ПК  вихователь Троценко Л.О. та помічник вихователя Немцова Л.Ю.  Здобувають вищу освіту вихователі: Шевченко В.В., Павлюкович І.П. та помічник вихователя Заєтдінова Ю.В.

Протягом року в дошкільному навчальному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників, проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практичний психолог ДНЗ», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога».

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.

Педагоги дошкільного закладу використовують такі форми самоосвіти: робота із книгами; періодичними професійними виданнями; беруть участь у роботі вебінарів, науково – практичних семінарах, колективних переглядах, вивчають і творчо застосовують досягнення перспективного педагогічного досвіду; впроваджують інноваційні розробки. Для відстеження результативності самоосвіти педагогів, адміністрацією ДНЗ протягом року проводився моніторинг, завданням якого було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Під час досліджень було з’ясовано, що самовдосконалення педагогічних працівників сприяло підвищенню їх професійної компетентності, підвищенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Основною проблемою є недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів.

Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. У 2020 – 2021 навчальному році в ДНЗ працювало два молодих спеціаліста: Троценко Л.О., Приліпка Г.С. Робота з молодими спеціалістами велась відповіднодо плану роботи. За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені педагоги-наставники (Калініченко І.В., Глушко Л.П.). Результати діагностики показали що наряду з наставниками у педагогів початківців підвищився професіоналізм, творчість, ініціатива, якість освітнього процесу.

 

Безпека життєдіяльності

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні особи за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою; слідкувала за очищенням від снігу проходів до будівель; влітку за викосом трави (за необхідності); за поливом території дошкільного закладу; забезпечувала справність зовнішнього освітлення; суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались правил одержання та роздачі їжі. Проводили заміну постільної білизни один раз на 10 днів. Рушники та серветки використовували виключно паперові, зрідно Постанови від 22.09.2020 № 55 Головного державного санітарного лікаря України.

Заступник завідувача з ГЧ Поліщук Н.М. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки. Робітник з комплексного обслуговування ДНЗ Голуб Б.І. здійснював ремонт обладнання.

Протягом 2020-2021 навчального року було проведено заходи із безпечної життєдіяльності дітей: перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; оформлено інформаційний матеріал за розділом «Особиста безпека», «Безпека на вулиці», «Пожежна безпека», «Безпека в довкіллі»; перевірено стан електричного обладнання приміщень та території, стан пожежного обладнання; поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності, куточки з безпеки життєдіяльності дитини в кожній віковій групі; перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах; перевірено стан спортивного та ігрового обладнання; проведено з батьками групові батьківські збори, бесіди, консультації щодо запобігання побутового та дорожно - транспортного травматизму серед дітей, дій під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ін.

Під час «Тижнів знань» проведено: практикум для працівників ДНЗ «Перша допомога при нещасних випадках»; консультації для педагогів; підготовлено матеріали та оформлено стенди з моделюванням поведінки небезпеки; оновлено пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності; спортивні свята; тематичні бесіди; гра-евакуація на випадок пожежної небезпеки «Коли вогонь – друг, стає ворогом»; сюжетно-рольові ігри; дидактичніігри з ОБЖД.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2020-2021 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом дошкільного закладу проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’ядітей. Завдяки цьому, протягом 2020-2021 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку з учасниками навчально-виховного процесу.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників. Медична робота

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

Працівники закладу двічі на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунокпідприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.

Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

В дошкільному закладі 17 дітей з багатодітних сімей, 5 дітей з малозабезпечених сімей, 13 дітей, батьки яких є безпосередніми учасниками АТО, 4 дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм роботи з фізичноговиховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників.

На сучасному стані розвитку дошкільної освіти важливим напрямом у вихованні дітей є фізкультурно-оздоровлювальний. Тому уся робота з фізичного розвитку в нашому дошкільному закладі спрямована на збереження та зміцнення здоров’я дошкільника, формування навичок життєво важливих рухів (ходьба, бігу, стрибків, метання, лазіння та ін.), розвиток фізичних якостей (сила, спритність, витривалість, швидкість).

Особливе місце у системі фізичного виховання займають спортивні свята та розваги. Вони дуже подобаються дошкільнятам насамперед тому, що об’єднують їх спільними переживаннями, дарують відчуття перемог.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід  під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Моніторинг відстеження стану здоров’я кожної дитини показав, що спостерігається збільшення лор - захворювань. Останнім роком збільшилась інфекційна захворюваність за рахунок збільшення вірусно-крапельних інфекцій. Однак, стосовно хронічних захворювань, спостерігається значне поліпшення стану дітей в динаміці. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят.

 

Організація харчування

Велике значення в дитячому садку приділяється організації дитячого харчування. Організація харчування дітей ведеться відповідно «Інструкції з організації харчування дітей», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. №298/227.

У дошкільному закладі 3-х разове харчування, згідно двотижневого меню. Здійснює послуги з надання харчування ТОВ «Продрезерв №5» з 05.03.2018 року.

Вартість харчування з 1 січня 2021 року в закладах дошкільної освіти міста Дніпра на одну дитину становить:

раннього віку - 41 грн 65 коп. (з них, 17 грн. 07 коп. - батьківська оплата і 24 грн. 58 коп.- оплата за рахунок бюджету);
для дитини дошкільного віку – 63 грн. 20 коп. (з них, 25 грн. 91 коп. - батьківська оплата і 37 грн. 29 коп. - оплата за рахунок бюджету). 

Визначено ряд пільгових категорій з оплати за харчування в дошкільних навчальних закладах. Звільняються від оплати:

 • діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування; 100%
 • діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму; 100%
 • діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;100%
 • діти учасників АТО; 100%
 • діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади. 50%
 • діти переселенці; 100%

Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями).

З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів. На харчоблоці є в наявності інструкції щодо правил миття кухонного посуду; інвентарю та обладнання; графік генерального прибирання харчоблоку. 

Але: харчоблок закладу потребує капітального ремонту із заміною витяжки та електроплити, про що адміністрація закладу клопоче перед департаментом гуманітарної політики.

 

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політикиДніпровської міської ради. 

Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

У період між загальними зборамидіє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.

Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботиви значаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад. 

Організація роботи зі зверненнямигромадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду письмові звернень не надходили, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу, харчування дітей.

 

Методична робота

Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційної діяльності педагогів. Методична робота була направлена на навчання педагогів сучасним прийомам роботи з дітьми, впровадженню передового педагогічного досвіду, підвищення якості роботи з сім’ями вихованців, поповненню педагогічного процесу. Завідувачем, вихователем – методистом, фахівцями надано консультації, проведено педгодини, творчі хвилинки, факультативи, педнаради з питань планування навчально – виховної роботи, оздоровлення, роботи з дітьми з особливими потребами, проведення роботи з батьками, професійного, правового виховання, по підготовці дітей до шкільного навчання. Ефективними засобами навчання педагогічних кадрів є  тренінги, колективні перегляди, семінари, які побудовані на інтерактивних формах навчання і сприяють розвитку творчості, ініціативи що підвищує якість освітнього процесу.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у    2020 – 2021 навчальному році були такі:

 • комунікативна компетенція дошкільників;
 • національно-патріотичне виховання;
 • здоров'язбережувальна компетентність;
 • економічне виховання.

Крім того:

      Перший етап обласного науково-методичного  проекту «Педагогічні стратегії розвитку само ефективності особистості  в освітньому просторі Нової української школи 2020-2023»  був основним в роботі педагогічного колективу

        Вирішенню даних проблем були підпорядковані річні завдання дошкільного навчального закладу:

 1. Продовжувати формувати комунікативну компетенцію дошкільників шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.
 2. Сприяти інтеграції родинного і суспільного виховання щодо формування національно-патріотичних почуттів у дошкільників.
 3. Спрямовувати діяльність педагогічного колективу на формування здоров'язбережувальної компетентності вихованців, сприяння пошуку педагогами нових форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.
 4. Впроваджувати та використовувати сучасні технології соціально- фінансової та економічної освіти дошкільників

     Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду колективу, професійності кожного педагога, віку вихованців, запитів  родин  та запланованої  в річному плані роботи  в розділі  «Методична робота», виконувались без змін.

Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних напрямів розвитку Базового компонента, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Педагогам дана форма роботи дала можливість теоретично та практично оволодівати самоаналізом, збагатити свій власний досвід. Педагогічний колектив закладу має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси:

-        «Осіння феєрія»;

-        «Прикраса для новорічної ялинки»;

-        «Найкраща годівничка» –формування партнерських відносин із сім’ями вихованців;

-        «Краща папка-пересувка з ОБЖД» – удосконалення професійної майстерності вихователів.

         Слід зазначити проявлену творчівсть та організаційну діяльність вихователів: Приліпки Г.С., Шевченко В.В., Калініченко І.В., утікової Н.Є., які стали переможцямиданихоглядів-конкурсів.

Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.

Одним із завданьдошкільного закладу було забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій. Тож ми, продовжили свою роботу в цьому напрямку. З метою реалізації індексу інклюзії було створено творчу групу, яка протягом року забезпечувала належну просвітницьку, управлінську, методичну роботу, надавала соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам з даного питання.

 У 2020-2021 навчальному році ДНЗ приймав активну участь в  проекті «Сприяння освіті», в закладі був впроваджений проект «Книга що оживає», отримали перемогу у номінації «Автори власних історій»

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за 2020-2021 навчальний рік можна відзначити як достатній.

  

Робота з батьками та громадськістю

Відповідно до ЗаконівУкраїни «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

Взаємодія роботи з батьками та громадськістю протягом навчального  року була одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

 Усі заходи з батьками протягом навчального року проводились дистанційно через сучасні комунікативні засоби - інтернет платформи.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

Матеріально-технічна база

Для здійснення освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі створені усі необхідні умови.

Дошкільний заклад укомплектовано меблями згідно росту дітей. На території розташовано 12 ігрових майданчиків з павільйонами, є спортивний майданчик.

У 2020 році дошкільний заклад прийняв участь у громадському проекті і став переможцем, очікуємо нове обладнання для спортивного майданчика.

Стан обладнання знаходиться на належному рівні. Територія дошкільного навчального закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками. Усе обладнання на майданчиках пофарбовано в яскраві кольори.

Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за допомогою бюджетних та позабюджетних внесків батьків. Колектив та батьки  дошкільного закладу доклали багато зусиль до проведення ремонтно-відновлювальних робіт з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі.

Звіт про використання батьківських коштів щомісяця розміщується на сайті ДНЗ в розділі «Фінансова грамотність»

За рахунок батьківської благодійності  придбано та зроблено:

-        установлено дитячий павільйон;

-    замінено 9 дверей;

-    установлено нові металеві двері на евакуаційний вихід з кодовим замком;

-        придбано сушку для рук для санітарної кімнати;

-        підписка друкованих видань журналів та газет «Рятувальник», «Безпека Придніпров’я», «Дошкільне виховання з додатками»;

-        методичні посібники та література,

-        капітальний ремонт роздягальні для хлопчиків у басейні;

-        пісок 5т.;

-        2 пожежні шафи;

-    фарба для вуличного обладнання та підлоги коридорів

 Крім цього щомісячні витрати на канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, предмети господарської праці, обслуговування технічних засобів.

За рахунок бюджетних коштів

- замінено 4 вікна на металопластикові на сходових площадках + відкоси;

- забезпечено заклад вогнегасниками;

- миючі засоби, туалетний папір, серветки, гумові рукавички дезінфікуючі засоби.

На останок хочу виславити подяку усім учасникам навчально-виховного процесу та причетним до нього за підтримку і допомогу у здійсненні тих завдань, які ставить перед собою наш колектив. Сподіваюсь на подальше взаєморозуміння та співпрацю з колективом та батьками наших вихованців.

 

 

 

Звіт завідувача

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 163 комбінованого типу» Дніпровської міської ради
Новохацької Олени Опа
насівни

перед педагогічним колективом та громадськістю   

за 2019 – 2020 навчальний рік

   

Даний звіт зроблений на підставі ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю»

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 163 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49089, місто Дніпро, вулиця Фабрично-заводська, будинок 5-А.

 Дошкільний заклад введено в експлуатацію у 1977 році.

Дошкільнийнавчальний заклад працює за 5-ти денним робочим тижнем, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30, чергова група працює з 17.30 до 19.00.

Проектна потужність – 220 місць, у 2019 - 2020 навчальному році дошкільний заклад відвідувало 306 дітей.

В закладі функціонує 12 груп:

2 групи раннього віку,

10 груп дошкільного віку, з них:

1 група санаторна для дітей з проявами туберкульозної інфекції;

1 група для дітей з вадами мовлення (логопедична);

1 група інклюзивна.

   

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Конвенції «Про права дитини»,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Закону України «Про охорону дитинства»,

- Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про відпустки»

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

- Програми розвитку дитини дошкільного віку (від 2 до 6 років) «Українське дошкілля»

- Інструктивно-методичними листами МОН.

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2019-2020 навчальному році. А також, відповідно власного Статуту, Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

В дошкільному закладі працює 52 працівники, з них:

 • 26 педагогів;
 • 26 технічного персоналу.

 

Кваліфікаційний  рівень  педагогів:

Вища  категорія - 4

І кваліфікаційна категорія – 1

Спеціаліст – 3

Вихователь– методист – 10

11 тарифний  розряд – 4

10 тарифний  розряд – 4

9 тарифний розряд – 1 (музичний керівник)

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019 – 2020 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного  педагога.

Курси підвищення кваліфікації пройшли  3 педагога: Новохацька О.О., Сергійчук В.О., Арансон С.А.   Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.    У зв'язку з введенням карантину по України, останнє засідання атестаційної комісії було проведено раніше на 12 днів, що підтверджується виданим наказом по ДНЗ.

Атестовано  5  педагогічних працівників:

- вихователь Демянчук Н.О. підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист»;

- вихователь Золотухіна І.А., підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист»;

- вихователь Леженіна В.С., підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист»;

- вихователь Шевченко В.В.. встановлено 11 тарифний розряд;

- вихователь Чаус Н.Ю., встановлено 11 тарифний розряд.

 

Головна мета закладу:

    Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

    Упродовж 2019-2020 навчального року, з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, педагогічний колектив працював над підвищенням кваліфікації та підтримки самоосвіти педагогів шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, брейн-рингів, воркшопів та інших.

      З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її інноваційного розвитку  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи вступом до школи.

      Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив дошкільного навчального закладу зосередив увагу на реалізації таких пріоритетних напрямів:

1. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку через усі види діяльності.

2. Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність.

3. Формування основ здорового способу життя засобами валеологічної та екологічної освіти дошкільників у співпраці з батьками.

 

     Для реалізації зазначених завдань у річному плані роботи закладу було визначено комплекс управлінських, методичних, організаційно-педагогічних форм роботи.

    Відповідно до обласного науково – педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»   з  вересня 2019  по серпень 2020 р. була запланована робота над підсумковим етапом  проекту. Педагоги усвідомлюють пріоритети освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впроваджують інноваційні педагогічні технології розвитку соціальних компетенцій вихованців, прагнуть до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, накопичують передовий педагогічний досвід, який може бути упровадженим у практику всього дошкільного закладу.

 

Організація методичної роботи дошкільного закладу

     Методична робота в закладі регламентується річним планом.

     Планування та організація навчального процесу  за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

    Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною літературою, атрибутами, відеоматеріалами.  Під керівництвом  вихователя – методиста Лисиченко К.Д. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими  методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Протягом навчального року в своїй роботі педагоги закладу значну увагу приділяли розвитку пізнавальної активності дошкільників під час проведення  занять, при організації гурткової роботи, при проведенні спостережень і екскурсій в природу та соціум, в пізнавально-розвивальних бесідах, в дидактичних, конструкторсько-будівельних та настільних іграх, при проведенні дослідницької діяльності та  в повсякденному житті.

        З 2016 року колектив дошкільного закладу співпрацює з благоджійним  фондом «LEGO – фондейшен», який надав на кожну групу комплекти конструктора «Шість цеглинок» та LEGO-дупло. Конструктор LEGO - це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Завдяки цьому матеріалу діти  тренують пам'ять, розвивають моторику і мислять творчо. Щорічно колектив закладу приймає участь у фестивалях  «LEGO – фондейшен». У квітні 2020 року ми були нагороджені дипломом  у номінації «Успіх».

        Важливе місце в роботі з дітьми займає  виховання в дітях патріотизму і

толерантності до людей різних національностей у контексті духовного розвитку особистості. З цього питання педагогічний колектив закладу, у своїй роботі  здітьми, виділив  основні завдання:  

 - формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,    

    дитячого садка, міста);

 - формування духовно-моральних взаємин;

- формування любові до культурного спадку свого народу;

 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

-  почуття власної гідності як представників свого народу;

 - толерантне ставлення до представників інших національностей, до

    ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання було направлено на  виховання шанобливого ставлення до людини, результатів її праці, до рідної землі, її захисників, до державної символіки, традицій, свят.

       На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації згідно річного плану. Щорічно восени проводиться свято Осені «День печеної картоплі», яке дуже полюбляють наші вихованці. А на свято «Покрова» в дошкільному закладі проводиться розвага-змагання «Ми – маленькі козачата» за участю педагогів, студентів-практикантів педагогічного коледжу ДНУ. 

        Навесні 2020 року, у період карантинних обмежень, вихователі працювали у нових умовах, освоювали нові форми роботи з дітьми та батьками – онлайн-навчання, онлайн-бесіди, поради, консультації.   

У той же час є декілька проблемних питань щодо методичної роботи в ДНЗ:

-  недостатнє уміння вихователів розподіляти у часі діяльність вихованців різних вікових груп, забезпечити індивідуальний, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності в дошкільному закладі;

- не всі вихователі мають технічну можливість проводити онлайн-зустрічі з батьками.

 

Організація медичної роботи

            План роботи медичної служби на 2019 – 2020 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний не в повному обсязі, у зв'язку з введенням по Україні карантинних обмежень, пов'язаних із захворюванням на COVID-19.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з  ознаками захворювання. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра. Протягом навчального  року колектив дошкільного закладу приділяв особливу увагу формуванню здоров'язберігаючої компетентності  дітей. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

    У кожній віковій групі, згідно з антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Восени вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання).

Весною обстеження не проводилось через карантин. 

          Уся  медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей. Санітарно – гігієнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на усіх ділянках роботи;

-         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад, а у зв'язку з карантинними обмеженнями, з червня 2020 року – з обов'язковим вимірюванням температури при прийомі дитини і кожні 4 години;

-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться  „Дні здоров'я”, спортивні розваги та розваги на воді. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводяться оздоровчі заходи, які полягають  у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

 

Організація харчування

          Харчування  дітей в ДНЗ  здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.  Діти отримують 3-разове харчування. Послуги  харчування в дошкільному закладі здійснює компанія «Продрезерв-5», які надали  єдине примірне двотижневе меню на різні пори року та технологічні карти.

Продукти  харчування надходять разом із  сертифікатами якості та гігієнічними висновками.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався  систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухарі  суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснюється постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи.

    Але   дошкільний заклад потребує  капітального ремонту харчоблоку із заміною електроплити.

 

Співпраця педагогічної, батьківської громадськості з громадськими організаціями.

 

Завдяки активній співпраці батьків, вихователів, адміністрації, технічного відділу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу у 2019-2020 навчальному році значно покращилась.

  За допомогою департаменту гуманітарної політики ДМР у грудні 2019 року було частково відремонтовано дах дошкільного закладу, у березні 2020 року заклад отримав нову пральну машину. У липні 2020 року для корекційної роботи з дитиною з ООП отримали новий планшет.

 

Спільними зусиллями роботи адміністрації ДНЗ № 163  батьківського комітету закладу були розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації КЗО ДНЗ № 163, так у 2019-2020  навчальному році було придбано, поставлено на облік та виконано:

 • Заміна навісів над вікнами роздягалень басейну – 5500 грн.
 • Капітальний ремонт роздягальні дівчаток у басейні (кахель – підлога, частково стіни, фарбування та розмальовування стін,) – 9618 грн.
 • Заміна світильників у роздягальні для дівчаток (при басейні) – 240 грн.
 • Придбано 20 м гардин для холу (центральний вхід)  - 2030 грн.
 • Придбано пилосос для музичної та спортивної зали – 5600 грн
 • Придбано фотоштори тематичні: до Нового року та свята Весни - 8072 грн.
 • Придбано шифон для музичної зали – 788 грн.
 • Придбано бойлер на пральню – 2698 грн.
 • Придбано проточний водонагрівач до санітарної кімнати – 1299 грн
 • Встановлено нові ворота з хвірткою та кодовим замком(+ демонтаж старих воріт і хвіртки та монтаж нових) – 13800 грн.
 • Знаки вказівні настінні з ПБ – 1282 грн.
 • Відновлено вуличне освітлення біля центрального входу, на ігрових майданчиках груп «Ромашка», «Журавка», «Капітошка» - 3000 грн.
 • Оздоблення фасаду – 1730 грн.
 • Канцтовари (папір офісний, чорнила для заправки картриджа, ручки кулькові, клей, скотч, скрепки) – 1118 грн.
 • Панелі ПВХ у коридор центрального блоку – 4773 грн.
 • Ремонт 2-х пральних машин – 3000 грн.
 • Миючі засоби, лампи освітлення – 1575 грн
 • Лампа світлодіодна (для вуличного освітлення)+лампи для заміни – 797 грн.
 • Придбано фарбу, пензлі  та пофарбовано вуличне обладнання та сходи і підлогу коридорів ДНЗ – 1320 грн.
 • Придбано розсаду та висаджено квіти – 600 грн.
 • Придбано та встановлено наружні відливи на центральному вході будівлі – 240 грн.
 • Інструмент для роботи двірника (граблі, мітли, лопата) -312 грн.
 • Матеріали для ремонту (для робітника) – 1367 грн.
 • Завезено пісок для дитячих пісочниць – 1450 грн.

 

Всього витрачено батьківської благодійної допомоги

на суму  - 72 209 грн.

   Було виготовлено та придбано прикраси для музичної зали до святкових ранків.  Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків.  Під час місячника по благоустрою території закладу  оновлені клумби, весною силами працівників впорядковано 3 клумби, висаджено багато квітів.

       В дошкільному закладі проводиться  велика  робота по збереженню та поповненню матеріально-технічної бази закладу, але залишається ще багато  проблем, а саме:

 • Постійно забивається каналізаційна система.
 • Потребують капітального ремонту харчоблок із заміною плити, приміщення басейну із заміною вентиляції, пральні.
 • Ремонт системи опалення.
 • Відновлення 3-х тіньових дитячих прогулянкових навісів.
 • Ремонт 4-х прогулянкових майданчиків.
 • Ремонт паркану.
 • Ремонт асфальтового покриття пішохідної дороги на території за будівлею.

     

Безпека життєдіяльності:

 Одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом,  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад,  - збереження  життя, фізичного та психічного здоров'я вихованців.

Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей – це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально-виховного процесу. З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. У жовтні 2019 року був проведений Тиждень безпеки дитини, під час якого, у кожній групі проводились тематичні заходи.

     За звітний період не сталося жодного випадку травмування дитини під час навчально-виховного процесу та побуті.

Внаслідок введення карантинних обмежень, в закладі складено графік руху груп по закладу, проведено інструктаж з колективом, щодо  дотримання протиепідемічних заходів.

 

Робота з батьками та зверненнями громадян

      В дошкільному закладі проводиться певна робота зі зверненнями громадян, так за звітний період звернення громадян, крім влаштування дітей до дошкільного закладу, відсутні.

      Підсумовуючи сказане, можна оцінити роботу колективу за 2019-2020 навчальний рік, як задовільну. Зважаючи на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для зростання життєвої компетенції кожної дитини, у  відповідності з вимогами  Базового компоненту дошкільної освіти.

      Адміністрація  та  батьківський  комітет дошкільного  навчального  закладу № 163  щиро дякує  колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового  навчального року.